1960’lı yıllarda, İsviçre ile birlikte diğer Avrupa ülkelerinde çalışmak üzere Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerden milyonlarca müslüman Avrupa’ya geldi. Sadece Türkiye’den Avrupa’ya gelen müslümanların sayısı, kesin dönüş yapanlarla birlikte 4,5 milyonu buluyor. İsviçre‘de ise bugün yaklaşık 120‘000 Türkiye kökenli müslüman yaşarken, yaklaşık 400‘000 değişik ülkelerden gelen müslüman bulunuyor. İsviçre asıllı müslümanların sayısı ise 48‘000.

 

1970’li yılların başından itibaren Türk işçileri küçük cemaatler oluşturarak namaz kılabilecekleri küçük mescidler kurdular. 80’li yıllara gelindiğinde ise, nüfusun artışıyla birlikte cemiyetlerin kurulması, Hac ve Umre seferleri, İmam ve dinî hizmet veren irşad görevlilerinin temini ve eğitimi gibi çeşitli dinî hizmetlerin yerine getirilmesi bir zorunluk oldu. Bu ve buna benzeri ihtiyaçlar SIG’nin 10 Ocak 1999 tarihinde kurulmasına vesile oldu.

SIG'nin gayesi isviçre’ye göç etmiş olan Müslümanların;

  • İbadet etmesi,
  • Dinlerini öğrenme,
  • Çocuklarını yetiştirme,
  • Çocukların okul dersinde ve çevreleriyle uyum da yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulma,
  • Gençlerin iki kültür arasında yaşadığı sorunlarda yardım etme,
  • Kültürel etkinliklerini kendi içerinde yaşata bilme,
  • Farklı inanç ve kültürlerden oluşan İsviçre toplumunda, diğer inanç ve kültürde olan insanlarla uyum içersinde yasamaya yönelik çözümler üretme,
  • Batılılar tarafından eksik veya yanlış tanınan İslam dininin doğru ve iyi anlaşıla bilmesine katkıda bulunma

gibi konularda beklediği hizmeti sunabilme olarak özetlenebilir.

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

Kinder- und Jugend-Event

15 Ara 2017 19:30

SIG Merkez Binası

Kış Kampı - Kızlar

24 Ara 2017 - 31 Ara 2017, 13:00 - 10:00

Gruppenhaus Mark & Bein

Kış Kampı - Erkekler

24 Ara 2017 - 31 Ara 2017, 13:00 - 10:00

Gruppenhaus an der Emme

Evlilik Kursu

14 Oca 2018 13:00

SIG Merkez Binası

Go to top