1960’lı yıllarda, İsviçre ile birlikte diğer Avrupa ülkelerinde çalışmak üzere Türkiye’nin yanı sıra diğer ülkelerden milyonlarca müslüman Avrupa’ya geldi. Sadece Türkiye’den Avrupa’ya gelen müslümanların sayısı, kesin dönüş yapanlarla birlikte 4,5 milyonu buluyor. İsviçre‘de ise bugün yaklaşık 120‘000 Türkiye kökenli müslüman yaşarken, yaklaşık 400‘000 değişik ülkelerden gelen müslüman bulunuyor. İsviçre asıllı müslümanların sayısı ise 48‘000.

 

1970’li yılların başından itibaren Türk işçileri küçük cemaatler oluşturarak namaz kılabilecekleri küçük mescidler kurdular. 80’li yıllara gelindiğinde ise, nüfusun artışıyla birlikte cemiyetlerin kurulması, Hac ve Umre seferleri, İmam ve dinî hizmet veren irşad görevlilerinin temini ve eğitimi gibi çeşitli dinî hizmetlerin yerine getirilmesi bir zorunluk oldu. Bu ve buna benzeri ihtiyaçlar SIG’nin 10 Ocak 1999 tarihinde kurulmasına vesile oldu.

SIG'nin gayesi isviçre’ye göç etmiş olan Müslümanların;

  • İbadet etmesi,
  • Dinlerini öğrenme,
  • Çocuklarını yetiştirme,
  • Çocukların okul dersinde ve çevreleriyle uyum da yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulma,
  • Gençlerin iki kültür arasında yaşadığı sorunlarda yardım etme,
  • Kültürel etkinliklerini kendi içerinde yaşata bilme,
  • Farklı inanç ve kültürlerden oluşan İsviçre toplumunda, diğer inanç ve kültürde olan insanlarla uyum içersinde yasamaya yönelik çözümler üretme,
  • Batılılar tarafından eksik veya yanlış tanınan İslam dininin doğru ve iyi anlaşıla bilmesine katkıda bulunma

gibi konularda beklediği hizmeti sunabilme olarak özetlenebilir.

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

Kurban 2017

01 Eyl 2017 07:00

SIG Merkez Binası

Imam Hatip Lisesi - Müracaat

01 Eyl 2017 22:00

SIG Merkez Binası

Cuma Sohbeti

08 Eyl 2017 20:00

SIG Merkez Binası

KGT - Abla-Kardeş Buluşması

17 Eyl 2017 06:30

Flims Caumasee

SIG Kermes

24 Eyl 2017 09:00

Stadthalle Dietikon

Vorbereitung auf Langzeitgymnasium

11 Kas 2017 09:15

SIG Merkez Binası

Go to top