• Kur’an-ı Kerim’de bilgi; ama neden?
  Başlıktaki sorunun en az iki anlama gelebileceği söylenebilir. Sorulan, Kur’an-ı Kerim’de neden bilgiden bahsedildiği midir; yoksa bu yazıda, neden bu konunun ele alındığı ve okuyucunun neden bu konuya muhatap edildiği midir? Yazının asıl konusu, ilk soru olsa da, bizce ikinci soru da en az ilk soru kadar anlamlıdır ve ikinci sorunun da üzerinde durulmaya değer.
 • Kur’an-ı Kerim ve Tabiat
  Çoğu zaman günlük hayatta sık sık kullandığımız bir çok kavramı derinliğine düşünmediğimizi farketmemiz zor olmaz. Tabiat da bu kavramlardan biridir.
 • Kur’an’ın anlaşılması ve tarihselci yaklaşım
  Kur’an hükümlerinin zaman ve mekan bakımından evrenselliğine inanarak, ancak, her dönemde insanların idraklerine sunmak bakımından bir gelenek halinde gelişmekte olan yorumlama çabalarının olması gerektiğini de düşünerek, tarihsellik ile ilgili tartışmaları ele alıyoruz.
 • Kur’an’ın yazılma serüveni
  Allah’ın Resûlü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’a (sav) ilk vahiy, peygamberlik öncesinde de sık sık çekildiği Hira mağarasında geldi. Bu ilk vahyin gelişi, Allah Resûlü’nün hayatındaki en önmeli bölüm oldu. Kur’an’ın tarihi işte bu andan itibaren başlar.
 • İctihâd Kavramı
  İslam fıkhının önemli bir kavramı olan ictihâd, günümüzün tartışmalarında hüküm çıkarmak için Kuran ve Sünnetten bağımsız bir şekilde aklın kullanılması diye biliniyor daha çok. Bu bağlamda ictihâdın ne anlama geldiğini, islam fıkhındaki yeri ve önemini ve ayrıca ictihâd kapısının kapalı olabilirliğini irdelemek istiyoruz.
 • Kur'an'ın tefsirine olan ihtiyaç
  Kur’ân, insanlık için bir hidayet rehberi ve hayat kılavuzu olarak indirilmiştir. Onun bu indiriliş gayesinin gerçekleşebilmesi ise, onun doğru bir şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Zira onu anlamadan yahut doğru bir şekilde anlamadan, gereklerini layığı ile yerine getirmek mümkün değildir.
 • Kur’an, hayatımıza yön verirken
  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) bir ilahî vahiy olarak inen Kur’an-ı Kerim, kendisini “İnsanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak” (Bakara Sûresi, [2:185]) tanımladığı gibi, aynı manaya gelen şu tanımlamaları da yapar:

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

Hac 2017

18 Ağu 2017 - 10 Eyl 2017, 10:00 - 17:00

Mekke

Go to top