İslam tarihi

İslam'ın tarihi, birçok kavmin, devletin, büyük ve küçük insanların tarihidir. Biyografileri ve tarihe dair makaleleri burada bulabilirsiniz.

Çocukluk ve gençlik çağından itibaren asalet ve takva belirtileri gösteren İmam, yetimliğini, ciddiyetine, dayanma gücüne ve çalışma aşkına dayanak eylemiştir. O talebeliğinde ne felsefeyi ne matematiği seçmiş, ileri de diyar diyar dolaşmasını gerektirecek olan hadis ve rivayet ilimlerini tercih etmiştir.

Emevî Saltanatı’nın son dönemleri ile Abbasî Saltanatı’nın ilk dönemleri, hicrî ikinci asra denk geliyordu. Bir ders halkasının, bu yüzyılın ikinci yarısında Medine’ye yolu düşenlerin dikkatini çekmemesi mümkün değildi. O devirde mescide girenler orada yaşlı, seyrek sakallı, kırmızı yüzlü, uzunca boylu ve heybetli bir görünüme sahip olan Mâlik bin Enes’i (93–179 h.) çevresindekilere ders anlatırken görürlerdi.

Kendi adıyla anılan Şafiî mezhebinin öncüsü olan İmam-ı Şafiî’nin asıl adı Ebu Abdullah Muhammed bin İdris eş-Şafiî el- Kurayşi’dir. Kaynakların belirttiğine göre İmam-ı Şafiî, h.150/ m. 767 yılında Şam beldelerinden Gazze’de doğmuş, yetim kalmış ve küçük yaşlarda soyunun Kureyş’e dayanmasının avantajlarından faydalanmak ihtiyacıyla Mekke’ye getirilmiş ve orada büyümüştür Soylu bir aileden gelmiş olmakla birlikte yetimliğin ve fakirliğin getirdiği sıkıntılarla yetişen İmam-ı Şafiî, içinde yaşadığı toplumu yakından tanıma fırsatı elde etmiştir.

İnsanlar vardır, dini hayatımız için kendilerini ne kadar öne çıkartsak azdır. Kendimizi ona nisbet eder, kendisinin takipçisi olduğumuzu ifade ederiz. Hayranlıkla kendisine bakar, menkibelerini birbirimize anlatır, ama aslında kendisini, misyonunu, dini hayatımızdaki belirginliğinin sebebini bilmeyiz. Şüphesiz geldiğimiz çevredeki insanların çoğunluğunun mezhep imamı olarak kabul ettiği İmam-ı Azam Ebu Hanife de şüphesiz bu önde giden şahsiyetlerden biridir.

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

23 Mart 2019, 19:00 – 22:00
SIG Merkez Binası

24 Mart 2019, 13:00 – 07 Nisan 2019, 16:30
SIG Merkez Binası

14 Nisan 2019, 11:30 – 16:30
SIG Merkez Binası

19 Nisan 2019, 15:00 – 22 Nisan 2019, 12:00
Ferienlager Mürtschenblick

Go to top