1451 yılında Osmanlı tahtına oturdu. 1453 yılında İstanbul Fâtihi oldu. 1481 yılında vefât etti. Cenâze namazı Şeyh Ebu’l-Vefâ Hazretleri tarafından kıldırıldı. İnşâ ettirdiği Fâtih Câmî’nin kıble tarafındaki türbesine defnolundu. Otuz yıllık saltanatı müddeti içerisinde i’lâ-yı kelimetullâh yolundaki üstün gayretleriyle iki imparatorluk, dört krallık ve onbir prenslik ortadan kaldırmıştır. Babasından 880.000 km2 olarak aldığı vatan topraklarını 2.214.000 km2’ye çıkarmıştır.

Daha küçük yaşlardan itibaren titiz bir eğitimden geçen Fâtih, gönül eğitimini Akşemseddîn -kuddise sirruh- Hazretleri’nin mânevî terbiyesinde ikmâl etmiştir. Bu terbiyenin başlayışı şöyle olmuştur: Hacı Bayrâm-ı Velî, Sultan II. Murâd’ı ziyarete gelmişti. Yanında talebesi ve mânevî evlâdı Akşemseddîn de vardı. Sultan Murâd Han, bu mübârek zâtın feyzinden oğlu Şehzâde Mehmed’in istifâde etmesini istedi. Her cengâver sultan gibi Murâd Han da İstanbul’un fethini hayâl ediyordu.

İbni Abbas (ra) Peygamberimiz (sav)’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil. Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin”.

İhtiyarlık gelmeden evvel gençliğin kıymeti çok iyi bilinmeli. Mevlana hazretleri gençlik dönemini şu şekilde ifade eder; “Gençlik çağı, yemyeşil, ter ü tâze bir bağa benzer. Bol bol meyveler verir. İhtiyarlıkta ise beden, çorak toprak gibi gevşer, dökülür. Çorak bir tarla¬dan da hiçbir vakit hoş bir bitki yetişmez.”

Dua kulun miracı, Rabb’inin engin rahmet ve merhametine sığınma makamıdır. Kul dua etmek suretiyle makam ve mekânları aşarak en yüce olana ulaşmıştır. Öyle ki kul dua ile beşerin anlam vermediği veya çevrenin görmediği bir mekanla konuşmaktadır. Kalbinden ötelerin ötesine bir köprü kurmuştur. Kul artık Allah’a en yakın olduğu bilinciyle bütün dünya kapılarını kapatıp gönlünden Mevla’ya bağlandığının şuurundadır.

Dua kul ile Mevla’sının vuslatıdır. Yeter ki kul el açılması gerekene el açsın ve boyun büksün. Kitabullah da bu şöyle ifade edilmiştir: “Deki sizin dualarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?

Allah’ım senin isminle... ve sana hamd ile... Rasulüne, O’nun aline ve ashabına salat ve selam ile... ‘‘Ey müminler! Allah’a karşı gerektiği şekilde saygılı olun ve ancak Müslüman olarak ölün.’’ (Al-i İmran: 102)

‘’Rabbi, İbrahim’e teslim ol’’ buyurunca O, ‘’Alemlerin Rabb’ine teslim oldum’’ dedi. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da, ‘’Oğullarım! Allah sizin için (İslam) dini(ni) beğenip seçti. O halde siz de ancak Müslümanlar olarak can verin’’ dedi. (Bakara: 131-132)

Sağlam bir iman ile yaşayıp öylece ölmek ve o hal üzere dirilmek, Müslümanın uğruna bedel ödemeyi göze aldığı, yaşam biçimidir. Bu inanış, duruş ve yaşam modeli zamanla imkanla, güç elde etmek veya zayıf durumda olmakla da değişmeyen bir inanıştır. ‘’Rabbim Bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünya ve Ahirette koruyucum sensin! Beni Müslüman olarak öldür ve iyiler (arasına) kat.’’ (Yusuf: 101)

Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan 20 rek’at nafi le bir namazdır. „Teravih“ kelimesi Arapça olup, „Terviha”nın çoğuludur ve „oturmak, istirahat etmek‘“ anlamına gelir. Teravih namazı, her iki veya dört rekatın sonunda oturulup biraz dinlenildiği için, bu adı almıştır. Teravih namazı, kadın erkek her Müslüman için sünnet-i müekkededir. Teravih namazı, orucun değil, vaktin sünnetidir. Dolayısı ile bir mazereti sebebiyle oruç tutamayanlar da teravih namazı kılarlar.

Teravih namazı, Kur‘an‘da zikredilmemekle beraber, çok sayıda hadis-i şerifte kendisinden bahsedilmiştir. Ebû Hureyre‘nin naklettiği bir hadis-i şerife göre Resulullah (s.a.s) efendimiz, Ramazan gecelerini ihya etmeyi teşvik etmiş; bu manada; „Her kim inanarak ve karşılığını Allah‘tan bekleyerek Ramazan‘ı ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır“ buyurmuştur.

NEWSLETTER (HABER BÜLTENİ)

captcha 

Ayet / Hadis

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

06 Ekim 2018, 19:00 – 18 Ekim 2018, 22:00
SIG Merkez Binası

20 Ekim 2018, 13:30 – 17:00
SIG Merkez Binası

21 Ekim 2018, 13:00 – 04 Kasım 2018, 16:30
SIG Merkez Binası

27 Ekim 2018, 12:00 – 28 Ekim 2018, 11:00
Gruppenhaus an der Emme

01 Kasım 2018, 20:00 – 22:00
SIG Merkez Binası

09 Aralık 2018, 13:00 – 17:30
SIG Merkez Binası

19 Ocak 2019, 18:00 – 22:00
Stadthalle Dietikon

Basın açıklaması

Ziyaretçiler

511 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Suchtpraevention

SIG - Suchtprävention

Kültürlere özgü aileye yönelik, bağımlılığı önleme kurslarımız başlamıştır.

www.sig-suchtpraevention.ch

Great docs & support

Eğitim merkezi

200'ün üzerinde öğrenci sayısıyla ve 10'un üzerinde kurs imkanıyla herkese hitap eden Eğitim merkezimiz.

www.bildungs-zentrum.com

Restaurant

Güven Restaurant

Türk Mutfağının değişik lezzetlerini tatlılarından sulu yemeklerine, kebap çeşitlerinden pidelerine kadar hepsini tadabilirsiniz.
 

Güven Restaurant & Market

Kabe

SIG-MG Reisen

İstediğiniz tarihlerde uygun fiyata izine gitme imkanı. Eşsiz ve unutulmaz Hac & Umre ziyaretleri.

www.sig-mg.ch

Go to top