Allah’ım senin isminle... ve sana hamd ile... Rasulüne, O’nun aline ve ashabına salat ve selam ile... ‘‘Ey müminler! Allah’a karşı gerektiği şekilde saygılı olun ve ancak Müslüman olarak ölün.’’ (Al-i İmran: 102)

‘’Rabbi, İbrahim’e teslim ol’’ buyurunca O, ‘’Alemlerin Rabb’ine teslim oldum’’ dedi. İbrahim bunu oğullarına da tavsiye etti. Yakup da, ‘’Oğullarım! Allah sizin için (İslam) dini(ni) beğenip seçti. O halde siz de ancak Müslümanlar olarak can verin’’ dedi. (Bakara: 131-132)

Sağlam bir iman ile yaşayıp öylece ölmek ve o hal üzere dirilmek, Müslümanın uğruna bedel ödemeyi göze aldığı, yaşam biçimidir. Bu inanış, duruş ve yaşam modeli zamanla imkanla, güç elde etmek veya zayıf durumda olmakla da değişmeyen bir inanıştır. ‘’Rabbim Bana hükümdarlık verdin, rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünya ve Ahirette koruyucum sensin! Beni Müslüman olarak öldür ve iyiler (arasına) kat.’’ (Yusuf: 101)

 

Çok hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı ve değişimin dönüşümün bir gereklilik olarak sunulup dayatıldığı bir zaman diliminde, değişim ve dönüşümden inanç esaslarımız da payına düşeni almakta. İmanın karar bulduğu, sabit olduğu yer kalptir. Kalp, süratle ve sürekli olarak halden hale, şekilden şekle, kabulden inkara, inkardan kabule geçebilen, dönebilen bir organdır. Ümmü Seleme annemizden rivayet edildiğine göre efendimiz (s.a.v) sık sık şu duayı yapardı: ‘’Ey kalpleri halden hale çeviren Allah’ım benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.’’

Kalp; akıl ve hislerin savaş alanıdır. Stratejik bir bölgedir. Düşmanların ilk saldırdığı yerdir. Kalp elde edilince, kişi tamamen teslim alınmış olur. Bir toplumu değiştirmenin dönüştürmenin en kestirme ve kalıcı modeli kalpleri değiştirmek ve dönüştürmektir. Kalpteki inanışlar, sevgiler, saygılar, düşmanlıklar, arzular, dostluklar, dünyalık beklentiler, hayaller, özentiler, ne tarafa yönlendirilirse top- lum, o yöne hızla sel gibi akmaktan kendini alamaz.

İmam Gazâlî, Müslümanı olumsuz yönde değiştirip dönüştürecek olan dört düşmana dikkat çeker: Nefis, şeytan, dünya ve öteki insanlar. Bu dört düşmana karşı uyanık olma melekesi kaydedilince Kalbi ve onda olan inancı korumak mümkün olmaz.

Bu dört düşmanın hilelerini kavramak ancak Allah ve Rasulünün öğütlerine kulak vermekle mümkündür. Uyanık, şuurlu Müslümanlar, her şeyden önce kalplerine dikkat ederler. Kalbinin nelere, nereye meylettiğini, dünyayı nasıl değerlendirdiğini, sevgi ve nefret güçlerini kimlere karşı ve niçin kullandığını sürekli kontrol altında tutarlar. Ve bilirler ki, ‘‘Allah, gözlerin hain bakışlarını ve kalblerin gizlediği duyguları bilir.’’ (Ğafir: 19) Ve derler ki; ‘‘Rabbimiz, hidayete erdirdikten sonra kalblerimizi kaydırma!’’ (Al-i İmran: 8)

İnançlı, şuurlu Müslümanlar geçici heveslerin, sonlu değerlerin, geçici sevdaların değil, sürekli ebedî mutlulukların ve kıymetlerin peşindedirler. Olayları, insanları ve dünyayı kalbinde yerleşmiş inanç ölçülerine göre değerlendirip, ona göre tepki verirler. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, kalpteki yerleşmiş bu inancı koruyup sürdürebilmenin zor olduğu bir zamandır. Değişim ve dönüşüm her alanda çok hızlı. Moda, teknoloji, siyasî, ekonomik değişimlerin yanında din adına da modernist, reformist, eskiyi küçümseyen – kökü olmayan yeniyi – dayatan, tarihine sövmeyi bilgelik sanan yönelişler hızlı bir şekilde kalplerimize pompalanıyor. Diziler, filmler, yazarlar, konuşanlar, tartışanlarda önemli göze çarpan nokta yeni şeyler, değişim – dönüşüm, eskiyi inkar, çağdaş değerler. O kadar ki İslam’dan olan inanışlarımızdan bile, çağa ve değişime uymuyorsa vaz geçmek. Veya inançlarımızı, düşüncelerimizi, yaşam biçimimizi çağa, değişime, dönüşüme uydurmak. Bu zorlama karşısında inançlarımızı yaşam biçimimizi oluşturan Kur’an ve sünnet ölçülerini de çağa ve değişime uydurmak. Uyduramadıklarımızı yok saymak. Değişim, çevreye uyum derken kaybettiklerimizi fark etmiyoruz. Evler güzelleşti, lüks binalarda oturur olmakla övündük. Evlerin huzuru kaçtı, boşanmalar artıyor, eşler aldatıyor. Yollar güzel temiz, caddeler güzel temiz. Caddelerin huzuru kayboldu. Güzel caddelerde inanç, Ahlak ve maneviyatıyla gezenler kayboldu. Caddeler aksi ile dolu. Bütün dinlere hoşgörü, dünya ile bütünleşmek derken dinci olmama, dinci görünmeme adına inançlarımızı, eğer büker olduk. Bizden deyimiyle televizyon kanallarımız çoğaldı. Dinci damgası yememe adına, inanç, ahlak, maneviyat, şuur bilinç veren program ara bulabilirsen.

Diziler, tartışma konuları tarih ve inanç kodlarımızı bozma adına yarışıyor. Şimdi soru şu; Çağa, değişime, çevreye, çoğunluğa uymak mı? Yoksa değişmeyen, nice toplulukları değiştirip huzurlu yaşama erdiren, köklü değerlere sahip olmak mı? Efendimizden (s.a.v) şöyle rivayet edilir. ‘‘Hiç biriniz, duyguları benim getirdiklerime uymadıkça (olgun) mümin olamaz.’’

Akıllarını ön plana alanlar, vahyi kenara iterler. Modernitenin dayattığı değişime dönüşüme kapılanlar, köklü, kalıcı değerleri koruyamazlar. Dayatılan moderniteye teslim olanlar, alternatif medeniyet çözümü sunamazlar. Zihninde yenilen, meydanda da yenilmeye mahkum olur. Merdivenin en üst basamağına kadar çıkmayı başarmak çoğunluğun, kalabalıkların takip ettiğidir. Merdiveni sağlam yere dayamak azınlığın, akıllıların takip ettiğidir. Sağlam yere dayanmamış merdivenin en tehlikeli yeri en üst basamağıdır. Akıllı, şuurlu Müslümanlar, kalblerindeki inanış ve yönelişleri sağlam zemine dayandıranlardır. Kalbteki imanı sağlam, Allah’a yönelmiş gönüllerin önüne set çekilemez.

Kalblerimizi ihmal etmeyelim. Onun korumaya ihtiyacı vardır. O düzgün olursa, dünya ve ahiretimiz düzgün olur. O; bilgi, uygulama ve ihlasla sağlamlaşır. O; Allah ve Rasulünün öğütleriyle huzur bulur.

Sizi ve Kalblerimizi Allah’a emanet ediyorum.

 

Saygılarımla

İsviçre İslam Toplumu Başkanı
Abdullah Kasapoğlu

NEWSLETTER (HABER BÜLTENİ)

captcha 

Ayet / Hadis

YENİ ETKİNLİKLER

GT: Gençlik Teşkilatı
HT: Hanımlar Teşkilatı
HGT: Hanımlar Gençlik Teşkilatı

08 Aralık 2018, 19:30 – 18 Aralık 2018, 22:00
SIG Olten Şubesi

23 Aralık 2018, 07:00 – 09:30
SIG Dietikon Şubesi

23 Aralık 2018, 13:00 – 29 Aralık 2018, 10:00
Gruppenhaus Mark & Bein

23 Aralık 2018, 13:00 – 29 Aralık 2018, 10:00
Restaurant Alte Sektion

19 Ocak 2019, 18:00 – 22:00
Stadthalle Dietikon

Basın açıklaması

Ziyaretçiler

516 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Suchtpraevention

SIG - Suchtprävention

Kültürlere özgü aileye yönelik, bağımlılığı önleme kurslarımız başlamıştır.

www.sig-suchtpraevention.ch

Great docs & support

Eğitim merkezi

200'ün üzerinde öğrenci sayısıyla ve 10'un üzerinde kurs imkanıyla herkese hitap eden Eğitim merkezimiz.

www.bildungs-zentrum.com

Restaurant

Güven Restaurant

Türk Mutfağının değişik lezzetlerini tatlılarından sulu yemeklerine, kebap çeşitlerinden pidelerine kadar hepsini tadabilirsiniz.
 

Güven Restaurant & Market

Kabe

SIG-MG Reisen

İstediğiniz tarihlerde uygun fiyata izine gitme imkanı. Eşsiz ve unutulmaz Hac & Umre ziyaretleri.

www.sig-mg.ch

Go to top